Betingelser

Læs mere om vores betingelser her!

Generelt

De gældende betingelser er gældende for aftaler mellem firmaet og kunden. Enhver ændring i betingelserne gælder efter skriftlig aftale.

Aftalen

Tilbud, der gives af firmaet er gældende 8 dage fra afsendelse af gældende tilbud. Efter 8 dage efter afgivne tilbud udløber dette uden varsel.

Farligt ejendom såsom våben, let nedbrydelige og især værdifulde eller fragile gensande kan kun indgå som en del af aftalen, såfremt dette aftales skriftligt.

Ansvaret for at afgive de korrekte skriftlige oplysninger, påhviler kunden såfremt der er tale om farlig ejendom/ genstande. Heraf hvorfor genanden er farlig samt hvordan genstande skal håndteres inden firmaet tager stilling til hvorvidt de ønsker at gennemføre opgaven eller ej.

Firmaet kan til enhver tid afvise opgaven. Såfremt kunden ikke leverer korrekte og tilstrækkelige informationer om farlige ejendomme/genstande, påhviler ansvaret udelukkende kunden såfremt der skulle opstå eventuelle skader af disse genstande.

Opdager firmaet, at disse ejendomme/genstande uden en indgået aftale, har de lov til en at kræve aftalen ophævet eller forlange, at genstandende fjernes øjeblikkeligt.

Den indgået aftale mellem firmaet og kunden er gældende fra det øjeblik kunden modtager en ordrebekræftelse fra firmaet.

Firmaet vil til hver en tid kunne ændre den aftalte pris, såfremt der på et gældende tidspunkt efter den indgået aftale indgås ændringer i forbindelse med takster, fragter, afgifter eller valutakurser. I så fald skal der gives besked til kunden herom skriftligt så hurtigt som muligt.

Flytteopgaver

Med mindre andet aftales hvad angår ned – og opbæring, kørsel og anbringelse af flyttegods på en ny destination, sker dette kun efter skriftlig aftale.

Ind – og udpakning eller transport af ekstra tunge genstande ( + 40 kg), er ikke en del af aftalen med mindre dette aftales skriftligt.

Der kan laves aftale om flyttekasser af firmaet skriftligt.

Betaling, afbestilling og ændringer

Betaling finder sted ved arbejdets afslutning, medmindre andet aftales skriftligt.

Den indgået aftale er bindende fra det øjeblik aftalen indgås. Dette gør sig gældende for både firmaet og kunden. Kunden har som led i loven fortrydelsesret.

Ønsker kunden at afbestille den aftalte opgave, kan dette ske under følgende betingelser:

Aflysning over 1 uge før, kan enten rykkes eller aflyses helt.

Sker aflysningen under 72 timer før, pålægges et gebyr svarende til halvdelen af den forud indgåede aftale.

Sker aflysningen under 48 timer før, pålægges et gebyr svarende til hele den forud indgåede aftale.

Hvis kunden ønsker at lave større ændringer i aftalen, betragtes dette som afbestilling, dog med den undtagelse, at disse ændringer aftales skriftligt.

Kundens ansvar

Ansvaret påhviler kunden såfremt denne ønsker at gøre opmærksom på særlige værdigfulde genstande såsom designermøbler og lamper, antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, guld, sølv eller ædle stene. Dette er dog ikke begrænset til disse gentande kun.

Skrøbelige ting, du har lagt i kasser, skal også i som noget af de sidste. Det sikrer, at de ikke bliver mast af andre tunge ting.

Firmaets ansvar

Firmaet er udelukkende ansvarlig for forsvundne eller beskadiget genstade, såfremt skaden/bortkomsten skyldes en fejl fra selve firmaet eller ansattes side.

Firmaet står ikke til ansvar for skader, der bunder i en genstand egen skrøbelighed eller på anden måde force majeure.

Ej heller er firmaet ansvarlig for bortkomst eller skade, som forsages ved at kunden eller dennes familie, venner eller lignende har håndteret genstanden. Firmaets erstatningspligt begrænses til genanskaffelsespriser. Aktionsværdi erstattes således ikke.

Såfremt en genstand opdeles i flere oppakninger, står firmaet kun til ansvar for én oppakning. Dvs. at såfremt enkelte dele af en genstand beskadiges, er firmaet ikke erstatningsansvarlig for hele genstanden, men udelukkende den beskadigede del.

Så snart firmaet har udbetalt den fulde erstatning for en genstand, overgår ejendomsretten til genstanden fuldt ud til firmaet.

Internationale flytteopgaver

Såfremt en opgave indbefatter transport over en eller flere landegrænser, gør disser yderligere vilkår sig gældende:

Ved underskrift af tilbuddet, gør kunden sig bekendt med, at der ikke er toldpligtigt eller ulovligt gods ombord på transporten.

Betaling for opgaver over en eller flere landegrænser, skal modtages af firmaet inden opgaven går i gang, medmindre andet aftales skriftligt.

Firmaet står ikke til ansvar for skader, der bunder i en genstand egen skrøbelighed eller på anden måde force majeure.

Ej heller er firmaet ansvarlig for bortkomst eller skade, som forsages ved at kunden eller dennes familie, venner eller lignende har håndteret genstanden. Firmaets erstatningspligt begrænses til genanskaffelsespriser. Aktionsværdi erstattes således ikke.

Såfremt en genstand opdeles i flere oppakninger, står firmaet kun til ansvar for én oppakning. Dvs. at såfremt enkelte dele af en genstand beskadiges, er firmaet ikke erstatningsansvarlig for hele genstanden, men udelukkende den beskadigede del.

Så snart firmaet har udbetalt den fulde erstatning for en genstand, overgår ejendomsretten til genstanden fuldt ud til firmaet.

Bro- og færgeforbindelser

Kunden står selv for eventuelle udgifter i forbindelse med bro – og færgeforbindelser, der er nødvendige i forbindelser med en flytning, ud – eller hjemkørsel. Afgiften pålægges den samlede faktura.

Betalingsmuligheder

Det er muligt at betale kontant, via MobilePay eller gennem straksoverførsel.

Betalingsoplysninger

Reg. Nr: 6737
Konto nr: 0001281097

MobilePay: 939393

Expressgebyr

Booker du indenfor 72 timer, bliver der pålagt et expressgebyr på 999,- oveni den faste angivet timepris på den valgte pakke.

Reserver din flyttedato allerede nu, og vær sikker på, at vi har tid.

Siden 2004 har CPH FLYT hjulpet mange mennesker med at rykke fra A til B.