fbpx

Betingelser & Privatlivspolitik

FAIR FLYTTEPRIS

Hos CPH FLYT betaler du kun for de timer, vi bruger. Det giver dig en fair og billig pris for flytning.

GRATIS KØRSEL

Gratis kørsel i hele Storkøbenhavn for at gøre din flytning nem og billig.

IKKE KUN TIL DØREN

Vi bærer alt på plads for dig og leverer ikke bare til kantsten. Kælderrum og 4. sal er ingen hindring.

R

FORSIKRING

Har du møbler du holder af? i CphFlyt forsikrer vi dig dine møbler 

Punktlig og Effektiv Service

CPH FLYT leverer punktuel og effektiv service, så din flytning forløber smidigt. Vi er altid på det rigtige sted til den aftalte tid, og vores erfaring sikrer en velplanlagt og problemfri proces.

Respektfuld Håndtering af Dine Ejendele

Vores dedikation til respekt, omhu og forsigtighed betyder, at dine personlige ejendele behandles med den største opmærksomhed. Vi forstår vigtigheden af dine ting og sørger for, at de når deres destination intakte.

Effektivt Samarbejde og Åben Kommunikation

Vi samarbejder tæt med dig, hvilket skaber åben kommunikation for at sikre, at dine behov og forventninger mødes. Vores mål er at gøre hele processen så let som muligt for dig. Derfor er vores flyttefirma lige noget for dig!

Alt På Plads – Din Bekvemmelighed er Vores Mål

Vi stræber efter at gøre din flytteoplevelse bekvem og problemfri. Med vores løfte om ‘Alt På Plads’ går vi ud over standardlevering og placerer dit flyttegods præcist, hvor du ønsker det.

Vi Beskytter Dig

CPH FLYT er et flyttefirma fuldt forsikret for at beskytte dig og dine ejendele under hele flytteprocessen. Fra fragtførerforsikring til ansvarsforsikring, vi har det dækket, så du kan have ro i sindet.

 

Betingelser

Læs mere om vores betingelser her!

Generelt

De gældende betingelser er gældende for aftaler mellem flyttefirmaet og kunden. Enhver ændring i betingelserne gælder efter skriftlig aftale.

Aftalen

Tilbud, der gives af flyttefirmaet er gældende 8 dage fra afsendelse af gældende tilbud. Efter 8 dage efter afgivne tilbud udløber dette uden varsel.

Alle flytninger er min. 3 timer og der tillægges et express gebyr på 999,- hvis du booker inden for 48 timer før din flytning.

Farligt ejendom såsom våben, let nedbrydelige og især værdifulde eller fragile gensande kan kun indgå som en del af aftalen, såfremt dette aftales skriftligt.

Firmaets dedikerede flyttemænd har ret til en kort pause på 8 minutter for hver arbejdstime. Denne pause sikrer, at firmaets flyttemænd kan opretholde deres effektivitet og yde den bedste service under hele flytteprocessen.

Ansvaret for at afgive de korrekte skriftlige oplysninger, påhviler kunden såfremt der er tale om farlig ejendom/ genstande. Heraf hvorfor genanden er farlig samt hvordan genstande skal håndteres inden firmaet tager stilling til hvorvidt de ønsker at gennemføre opgaven eller ej.

Firmaet kan til enhver tid afvise opgaven. Såfremt kunden ikke leverer korrekte og tilstrækkelige informationer om farlige ejendomme/genstande, påhviler ansvaret udelukkende kunden såfremt der skulle opstå eventuelle skader af disse genstande.

Opdager firmaet, at disse ejendomme/genstande uden en indgået aftale, har de lov til en at kræve aftalen ophævet eller forlange, at genstandende fjernes øjeblikkeligt.

Den indgået aftale mellem firmaet og kunden er gældende fra det øjeblik kunden modtager en ordrebekræftelse fra firmaet.

Firmaet vil til hver en tid kunne ændre den aftalte pris, såfremt der på et gældende tidspunkt efter den indgået aftale indgås ændringer i forbindelse med takster, fragter, afgifter eller valutakurser. I så fald skal der gives besked til kunden herom skriftligt så hurtigt som muligt.

Kompensation
kompensation vil kun blive tilbudt efter en ventetid på mindst 3 timer.
Herefter vil kompensationen være som følger: 5% kompensation for de første 2 timers forsinkelse, 10% kompensation for de første 4 timers forsinkelse, og 15% kompensation, hvis forsinkelsen er mere end 6 timer.

 

Kilometertakst: Tiden starter når vi kører fra vores adresse, til vi er tilbage på vores adresse. Vi afregner i hele timer.

Flytteopgaver

Med mindre andet aftales hvad angår ned – og opbæring, kørsel og anbringelse af flyttegods på en ny destination, sker dette kun efter skriftlig aftale.

Ind – og udpakning eller transport af ekstra tunge genstande ( + 40 kg), er ikke en del af aftalen med mindre dette aftales skriftligt.

Der kan laves aftale om flyttekasser af firmaet skriftligt.

Betaling, afbestilling og ændringer

Betaling finder sted ved arbejdets afslutning, medmindre andet aftales skriftligt.

Den indgået aftale er bindende fra det øjeblik aftalen indgås. Dette gør sig gældende for både firmaet og kunden. Kunden har som led i loven fortrydelsesret.

Ønsker kunden at afbestille den aftalte opgave, kan dette ske under følgende betingelser:

Aflysning over 1 uge før, kan enten rykkes eller aflyses helt.

Sker aflysningen under 72 timer før, pålægges et gebyr svarende til halvdelen af den forud indgåede aftale.

Sker aflysningen under 48 timer før, pålægges et gebyr svarende til hele den forud indgåede aftale.

Hvis kunden ønsker at lave større ændringer i aftalen, betragtes dette som afbestilling, dog med den undtagelse, at disse ændringer aftales skriftligt.

Kundens ansvar

Ansvaret påhviler kunden såfremt denne ønsker at gøre opmærksom på særlige værdifulde genstande såsom designermøbler og lamper, antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, guld, sølv eller ædle stene. Dette er dog ikke begrænset til disse gentande kun.

Skrøbelige ting, du har lagt i kasser, skal også i som noget af de sidste. Det sikrer, at de ikke bliver mast af andre tunge ting.

Parkering: Som kunde skal du sikre en ledig parkeringsplads ved ankomst. Uden parkering starter CPH Flyts timetakst ved ankomst, da tid bruges på at finde parkering.

Som kunde har du ansvaret for at rapportere eventuelle skader, inden flyttemændene forlader adressen. Vær opmærksom på, at vi dækker ikke, hvis der ikke er taget før-billeder af genstandene.

Ved kundens aktive deltagelse i flytteprocessen bortfalder retten til forsikringsdækning, da ansvar for eventuelle skader ikke kan fastslås.

Firmaets ansvar

Firmaet er udelukkende ansvarlig for forsvundne eller beskadiget genstade, såfremt skaden/bortkomsten skyldes en fejl fra selve firmaet eller ansattes side.

Firmaet står IKKE til ansvar for skader på elektroniske varer heriblandt: Fjernsyn, computer, højtalere eller lign.

Firmaet står IKKE til ansvar for skader, der bunder i en genstand egen skrøbelighed eller på anden måde force majeure.

Ej heller er firmaet ansvarlig for bortkomst eller skade, som forsages ved at kunden eller dennes familie, venner eller lignende har håndteret genstanden. Firmaets erstatningspligt begrænses til genanskaffelsespriser. Aktionsværdi erstattes således ikke.

Såfremt en genstand opdeles i flere oppakninger, står firmaet kun til ansvar for én oppakning. Dvs. at såfremt enkelte dele af en genstand beskadiges, er firmaet ikke erstatningsansvarlig for hele genstanden, men udelukkende den beskadigede del.

Så snart firmaet har udbetalt den fulde erstatning for en genstand, overgår ejendomsretten til genstanden fuldt ud til firmaet.

Internationale flytteopgaver

Såfremt en opgave indbefatter transport over en eller flere landegrænser, gør disser yderligere vilkår sig gældende:

Ved underskrift af tilbuddet, gør kunden sig bekendt med, at der ikke er toldpligtigt eller ulovligt gods ombord på transporten.

Betaling for opgaver over en eller flere landegrænser, skal modtages af firmaet inden opgaven går i gang, medmindre andet aftales skriftligt.

Flyttefirmaet står ikke til ansvar for skader, der bunder i en genstand egen skrøbelighed eller på anden måde force majeure.

Ej heller er firmaet ansvarlig for bortkomst eller skade, som forsages ved at kunden eller dennes familie, venner eller lignende har håndteret genstanden. Firmaets erstatningspligt begrænses til genanskaffelsespriser. Aktionsværdi erstattes således ikke.

Såfremt en genstand opdeles i flere oppakninger, står firmaet kun til ansvar for én oppakning. Dvs. at såfremt enkelte dele af en genstand beskadiges, er firmaet ikke erstatningsansvarlig for hele genstanden, men udelukkende den beskadigede del.

Så snart firmaet har udbetalt den fulde erstatning for en genstand, overgår ejendomsretten til genstanden fuldt ud til firmaet.

Bro- og færgeforbindelser

Kunden står selv for eventuelle udgifter i forbindelse med bro – og færgeforbindelser, der er nødvendige i forbindelser med en flytning, ud – eller hjemkørsel. Afgiften pålægges den samlede faktura.

Betalingsmuligheder

Det er muligt at betale kontant, via MobilePay eller gennem straksoverførsel.

Betalingsoplysninger

Reg. Nr: 6737
Konto nr: 0001281097

MobilePay: 939393

Expressgebyr

Booker du indenfor 48 timer, bliver der pålagt et expressgebyr på 999,- oveni den faste angivet timepris på den valgte pakke.

Ekstra tillæg

Evt. ekstra tillæg som kan forekomme i din flytning

Nem privatflytning 

flytning  Tungløftegebyr 399,- ved genstand over 40 kg
flytning  Handyman tillæg: 400,- pr. time
flytning  Weekendtillæg 299,- pr. time
flytning  Broafgift

Nem Erhvervsflytning

flytning  Tungløftegebyr 320,- ved genstand over 40 kg
flytning  Handyman tillæg: 300,- pr. time
flytning  Weekendtillæg 225,- pr. time
flytning  Broafgift

Læs mere om vores privatlivspolitik:

Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik beskriver politikkerne hos CPHFLYT, Rosenørns alle 31, 1970 Frederiksberg Danmark, e-mail: info@cphflyt.dk, telefon: 3020 3430 vedrørende indsamling, brug og videregivelse af dine oplysninger, som vi indsamler, når du bruger vores hjemmeside (https://cphflyt.dk) (“Tjenesten”). Ved at få adgang til eller bruge Tjenesten giver du samtykke til indsamling, brug og videregivelse af dine oplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik. Hvis du ikke giver dit samtykke til det samme, bedes du ikke få adgang til eller bruge Tjenesten. Vi kan ændre denne Privatlivspolitik til enhver tid uden forudgående varsel til dig og vil offentliggøre den reviderede Privatlivspolitik på Tjenesten. Den reviderede politik vil være effektiv 180 dage fra den dag, den reviderede politik er offentliggjort i Tjenesten, og din fortsatte adgang til eller brug af Tjenesten efter denne tid vil udgøre din accept af den reviderede Privatlivspolitik. Vi anbefaler derfor, at du periodisk gennemgår denne side.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler dem
Hvordan vi deler dine oplysninger:

Vi vil ikke overføre dine personlige oplysninger til tredjepart uden at søge dit samtykke, undtagen i begrænsede omstændigheder som beskrevet nedenfor:

– Annonceringstjeneste

– Marketingbureauer

– Analyse

Vi kræver, at sådanne tredjeparter bruger de personlige oplysninger, vi overfører til dem, kun til det formål, de blev overført til, og ikke at beholde dem længere end nødvendigt for at opfylde det nævnte formål.

Vi kan også videregive dine personlige oplysninger af følgende grunde: (1) for at overholde gældende lov, regulering, retskendelse eller anden juridisk proces; (2) for at håndhæve dine aftaler med os, herunder denne Privatlivspolitik; eller (3) for at reagere på påstande om, at din brug af Tjenesten krænker tredjepartsrettigheder. Hvis Tjenesten eller vores firma fusioneres eller opkøbes af et andet firma, vil dine oplysninger være en af de aktiver, der overføres til den nye ejer.

Kommentar

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Opbevaring af dine oplysninger:

Vi vil opbevare dine personlige oplysninger hos os i 90 dage til 2 år efter brugerkonti forbliver inaktive eller så længe vi har brug for det til at opfylde de formål, som det blev indsamlet til som detaljeret i denne Privatlivspolitik. Vi kan have brug for at opbevare visse oplysninger i længere perioder såsom til bogføring/rapportering i overensstemmelse med gældende lov eller af andre legitime grunde som håndhævelse af juridiske rettigheder, forebyggelse af svindel osv. Resterende anonyme oplysninger og aggregerede oplysninger, som hverken identificerer dig (direkte eller indirekte), kan opbevares på ubestemt tid.

 

Hvilke rettigheder har du over dine data

Afhængig af den gældende lov, kan du have ret til at få adgang til og rette eller slette dine persondata eller modtage en kopi af dine persondata, begrænse eller gøre indsigelse mod den aktive behandling af dine data, bede os om at dele (porte) dine personlige oplysninger til en anden enhed, tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet os til at behandle dine data, en ret til at indgive en klage til en lovbestemt myndighed og sådanne andre rettigheder, som kan være relevante under gældende love. For at udøve disse rettigheder kan du skrive til os på Kontakt@cphflyt.dk. Vi vil reagere på din anmodning i overensstemmelse med gældende lov. Bemærk, at hvis du ikke tillader os at indsamle eller behandle de nødvendige personlige oplysninger eller tilbagekalder samtykket til at behandle det samme til de nødvendige formål, vil du muligvis ikke kunne få adgang til eller bruge de tjenester, som dine oplysninger blev søgt til.

 

Sikkerhed:

Sikkerheden af dine oplysninger er vigtig for os, og vi vil bruge rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre tab, misbrug eller uautoriseret ændring af dine oplysninger under vores kontrol. Dog, givet de iboende risici, kan vi ikke garantere absolut sikkerhed og følgelig kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af nogen oplysninger, du transmitterer til os, og du gør det på egen risiko.

 

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Reserver din flyttedato allerede nu, og vær sikker på, at vi har tid.

Siden 2004 har CPH FLYT hjulpet mange mennesker med at rykke fra A til B.

Flytning i København? Vælg CPH Flyt Flyttefirma for Enkel og Sikker Service

Når det kommer til flytning i hjerterytmen af Danmark, er der intet firma mere pålideligt end CPH Flyt Flyttefirma. Vores engagerede team har gjort processen enkel og sikker for tusindvis af tilfredse kunder gennem årene, og vi er her for at hjælpe dig, uanset om du flytter inden for byen eller til en helt ny kommune.

Flytteekspertise, der Tæller

Hos CPH Flyt Flyttefirma forstår vi, at flytning kan være stressende. Derfor tilbyder vi omfattende flyttetjenester, der dækker alt fra grundig pakning til sikker transport og effektiv udpakning. Vores team er uddannet til perfektion og udstyret med de bedste værktøjer i branchen for at sikre, at dine ejendele når deres nye hjem i samme stand som de forlod det gamle.

Tilpassede Flytteløsninger

Vores tilgang er enkel: hver flytning er unik. Derfor tilpasser vi vores tjenester for at møde dine specifikke behov. Uanset om du har brug for hjælp til en stor familieflytning eller blot skal transportere et par møbler, har CPH Flyt Flyttefirma erfaringen og fleksibiliteten til at håndtere jobbet effektivt.

 

privatflytning

Få mere at vide

Interesseret i at lære mere om, hvordan vi kan lette din flytteproces? Besøg vores hjemmeside eller kontakt os direkte. For flere ressourcer og sammenligninger af flyttefirmaer i Danmark, tjek Treflyttefirmaer.dk Her finder du nyttige tips og råd til din flytning, samt anbefalinger til de bedste flyttefirmaer baseret på kundeanmeldelser og ekspertvurderinger.

FÅ 10% RABAT
close slider

FÅ 10% RABAT NÆSTE GANG DU FLYTTER!

Lad CPH FLYT hjælpe dig med at planlægge din private flytning i hele København – Vi flytter nemt, hurtigt og billigt for dig. Er du student eller pensionist?

Så giver vi 10% rabat næste gang du skal flytte.